Over ons

Wat is GOKN ?

Wij zijn Gereja Oikumene Kawanua Nederland

Afgekort als GOKN zijn wij een Nederlands-Indonesisch kerkgemeenschap in Amsterdam, Almere en Zuthpen. Alle gemeenteleden zijn afkomstig uit geheel Nederland.

Het doel van Gereja Oikumene Kawanua Nederland is een samenkomst voor de mensen die door God zijn geroepen om te  leven in geloof, hoop en liefde voor de Heer Jezus Christus.

Dit houdt in dat het de ene keer een protestantse-, een katholieke-, een pinkster :

  • De protestantse dienst wordt door een dominee geleidt.
  • De katholieke dienst wordt door een pater/pastoor geleidt.
  • De pinkster dienst wordt door een voorganger geleidt.

Visie en Missie

Visie

De visie van de GOKN is het oprichten van een kerkgemeenschap in alle plaatsen en alle tijden, naar het leven van de leerlingen van Jezus Christus die de kerkgemeenschap doet groeien en vrucht dragen, verenigt in liefde en broederschap.

Missie

De missie van GOKN is het uitvoeren van het mandaat van Jezus Christus, en het verkondigen van Gods woord en het brengen van de blijde boodschap aan iedereen om toe te kunnen treden tot God’s eeuwige koninkrijk, door het geloof in de Here Jezus Christus